Thursday, February 09, 2006

Karikartural Hadhrat Muhammad Rasulullah saw.


Salah satu Karikatural dlm Jyllands Posten Denmark, yg menyulut kemarahan umat Islam di dunia.

Memanfaatkan bulan Muharam ini, mereka (kaum Dajal) telah memancing emosi umat Islam.

Allaahumma dih-qaumi fa-innahum laa ya`lamuun.

*Istighfar*

No comments: